Léčebné účinky

Pacienti trpící často permanentními velice nepříjemnými bolestmi a tedy i výrazným omezením v pohybu odchází po absolvování terapie a fáze hojení se zásadním zlepšením stavu a bez předešlých subjektivních obtíží. Příznaky problémů v postiženém místě velmi často mizí zcela.

Terapie rázovou vlnou je v neposlední řadě úspěšně využívána i pro léčbu bolestivých poškození vysoce namáhaných tkání a poúrazových stavů u výkonostních sportovců. I v této oblasti stále rozvíjíme své zkušenosti – působíme jako partner v lékařské péči o fotbalový tým Mladá Boleslav.

Léčebné účinky

Terapie rázovou vlnou léčí pohybový aparát s vysokou účinností (až 95 %). Vypovídají o tom nejen výsledky studií a zkušeností v Německu a ve Švýcarsku, které konstatují toto v medicíně nevídané procento úspěšnosti, ale zcela to potvrzuje také naše praxe.

Působením rázové vlny dochází k rozpuštění vápenných fibroblastů a díky zlepšenému prokrvení a metabolismu v tkáni k jejímu postupnému vyhojení. Hojení probíhá podle typu diagnozy několik týdnů až měsíců.